Privacy en cookie beleid

Dit is het Privacy- en cookiebeleid van Familieberichten. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, adverteerders en andere gebruikers van de website, diensten, applicaties of producten van Familieberichten. Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u Familieberichten gaat gebruiken.

Wie is Familieberichten?

NDC Mediagroep BV (hierna: Familieberichten) is een landelijk online platform waarop familieberichten en met name rouwadvertenties, kunnen worden gemaakt en geplaatst in een landelijke of lokale krant, of als online herinneringsplek kan worden ingericht. Via dit platform kunnen geïnteresseerden zoeken op, onder andere, namen van mogelijke betrokkenen. Het hoofdkantoor van Familieberichten bevindt zich in Leeuwarden aan de Sixmastraat 15 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01016748.

Algemeen

Naast dit Privacy – en cookiebeleid zijn ook de Gebruikersvoorwaarden, de Disclaimer en andere aanvullende regelgevende documenten die Familieberichten publiceert op de website, de diensten en de producten van Familieberichten van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Familieberichten.

Familieberichten behoudt zich het recht voor dit Privacy- en cookiebeleid zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Familieberichten websites. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Familieberichten, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht zal voor een meer opvallende kennisgeving worden zorggedragen, bijvoorbeeld door een bericht op de website en/of via email.

Privacy beleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Familieberichten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Familieberichten is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers.

Welke persoonsgegevens gebruikt Familieberichten?

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en producten gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Familieberichten.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
  • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten.

Gegevens die u deelt op Familieberichten.nl: Op onze website hebben bezoekers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met anderen te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor anderen toegankelijk wordt. Om die reden raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de diensten en producten van NDC Mediagroep BV of via NDC Mediagroep BV beschikbaar komen. Persoonsgegevens van overledenen worden doorgegeven aan het Overlijdensregister t.b.v. het opschonen van diverse direct mail bestanden ter voorkoming van onnodige post- en mailbezorging. De persoonsgegevens worden niet commercieel verhandeld.

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om u toegang te geven tot onze diensten, producten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
  • om onze diensten, producten en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  • om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten en producten; en
  • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Als u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan info@familieberichten.nl. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookie beleid

lndien u onze website bezoekt of onze diensten, producten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen gebruikt, kunnen wij, of door ons geautoriseerde dienstverleners, cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om ons te helpen u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Dit cookiebeleid is bedoeld om u te helpen met het beter begrijpen van deze technologieën en ons gebruik hiervan.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak onze website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op onze website worden bezocht.

We bieden bepaalde website functionaliteiten, diensten, producten, applicaties en hulpmiddelen die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van deze technologieën. Het staat u altijd vrij om deze technologieën te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen als uw browser of apparaat dit toelaat. Echter, als u cookies of vergelijkbare technologieën weigert, zou het kunnen dat u bepaalde functionaliteiten, diensten, applicaties of hulpmiddelen minder goed werken of u deze niet kunt gebruiken. Raadpleeg de ‘Help-sectie’ van uw browser add-on, applicatie of apparaat voor meer informatie over hoe u deze technologieën kunt blokkeren, verwijderen of uitschakelen.

Dit Privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd in 20 juli 2017.